calculator-mortgage.co.il

הכדאיות שבלקיחת משכנתא

בגלל העלייה המתמדת במחירי הדירות, רכישת נכס נדל"ן נשארת בגדר חלום רחוק עבור צעירים רבים שנאלצים לשלם סכומי כסף גבוהים בכל חודש עבור שכר דירה. אולם למרות המחירים הגבוהים ומצב השוק, עדיין ישנם יתרונות ברורים בלקיחת משכנתא לעומת תשלום חודשי של שכר דירה. לא צריך קורס ייעוץ משכנתאות - במאמר זה נסקור בקצרה מהי משכנתא ונציג כמה מהיתרונות שלה מול תשלום חודשי של שכר דירה. כמה עובדות בסיסיות על משכנתא משכנתא היא הלוואה לצורך רכישת נדל"ן. היתרון הבולט ביותר של משכנתא על פני שכר דירה הוא כי התשלום מתבצע עבור נכס שנשאר בידי הגורם המשלם ומהווה השקעה כדאית לטווח הארוך. משכנתאות ניתן לקבל בכל הבנקים המרכזיים, שלכל אחד מהם סניפים המיועדים לייעוץ ומתן משכנתאות. בנוסף, ישנן גם חברות ביטוח שדרכן ניתן לקח כיום משכנתאות. תנאי ההחזר ומחסום ההון העצמי היתרונות שהזכרנו עד כה ברורים כמעט לכל. העובדה שצעירים רבים אינם לוקחים משכנתאות ונאלצים לעמוד בתשלומי שכירות חודשיים נעוצה בשתי סיבות עיקריות: העובדה כי בנקים למשכנתאות וחברות ביטוח ממנות רק כשבעים אחוזים מגובה הרכישה ומחירי הנדל"ן הגבוהים, בעיקר באזור המרכז. צעירים רבים אינם מסוגלים לעמוד בתשלום ההון העצמי שדורשים המוסדות הבנקאיים לצורך מתן משכנתאות. במקרים שכאלו, כדאי לברר לגבי הלוואה משלימה שבאמצעותה יתבצע חלק או כל תשלום ההון העצמי. ייתכן מאוד שסכום ההחזר של הלוואת ההשלמה והמשכנתא יהיה זהה או אפילו פחות מן הסכום אותו יש לשלם עבור שכר הדירה. את תשלומי המשכנתאות ניתן לפרוס לתקופה של עד שלושים ושש שנים. למרות שמומלץ שתקופת ההחזרים לא תעלה על חמש עשרה שנים הרי שבכל זאת, במקרים בהם יש קושי לעמוד בתשלומים חודשיים גבוהים, כדאי לשקול פריסת תשלומים מקסימלית רק כדי לצאת ממעגל תשלומי שכר הדירה. יש לקחת בחשבון שככל שמתקרבים למרכז ולאזור תל אביב, מחסום ההון העצמי יהיה גבוה יותר בגלל מחירי הנדל"ן הגבוהים. צעירים שאין ברשותם הון עצמי גבוה ושאין שאפשרות הוריהם לסייע להם, צריכים לחשוב על הכדאיות שברכישת נכס באזורים זולים יותר ואפילו לבדוק מהם האזורים המועדפים על ידי המדינה שבהם ניתן לקבל סיוע ותמיכה ולרכוש נכס בקלות רבה יותר. לפרטים נוספים באתר מכון רדליך